สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องทำ เมื่อคุณสมัครเข้ามาทำธุรกิจ GDI


ทำให้ครบนะครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้